Safeinlogplus tunnus
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 tunnus
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto tunnus

Henkilöstötuottavuuden johtaminen

Henkilöstötuottavuutta voidaan tutkitusti parantaa edistämällä työyhteisön vuorovaikutusta ja hyvinvointia. Henkilöstötuottavuuden strategisessa johtamisessa on keskeistä ymmärtää henkilöstön olevan yrityksen tärkein kilpailutekijänä, jolloin hyvinvointi on tuotantotekijä. Henkilöstötuottavuuden johtamisessa keskeistä on työelämän laatua edistävä johtamisosaaminen.

QWL-kysely

Lapin yliopistossa kehitetty QWL-kysely on tieteellisesti validi ja kansainvälisen tiedeyhteisön hyväksymä mittausmenetelmä. Sen avulla työhyvinvointi voidaan muuntaa henkilöstön suorituskyvyksi. Kysely perustuu motivaatioteoriaan, ja se tuottaa työelämän laadun indeksin eli QWL-indeksin. Katso videolta kuinka Marko Kesti selittää alle minuutissa QWL-indeksin rakentumisen. (https://www.youtube.com/watch?v=ALJpx0KV6bo) Tälle sivulle Työsuojelun taloudelliset vaikutukset –oppaan uudelleen kuvitetut havainnollistuskuvat QWL-indeksin avulla voidaan selittää työhyvinvoinnin … Lue lisää

Tutkittua tietoa henkilöstötuottavuudesta

Henkilöstötuottavuudella tarkoitetaan henkilöstöön sijoitetun pääoman tuottoa pitkällä aikavälillä. Keskeistä henkilöstötuottavuuden parantamisessa on työntekijälähtöinen kehittäminen. Silloin olennaiseen rooliin nousee vaikuttava ihmisten johtaminen. Kun työpaikalla tehdään työelämäparannuksia, saavat työntekijät lisää tehokasta työaikaa. Samaan aikaan henkilöstökustannukset laskevat, mikä nostaa tuottavuuden tasoa. Henkilöstötuottavuuden kehittämistyössä keskeistä ovat työelämän laatu (Quality of Working Life, QWL) ja henkilöstöltä saatu hiljainen tieto. Näiden … Lue lisää

Innovaatiot

Videolla perehdytään työyhteisöjen innovaatiotoimintaan. Videolla kerrotaan mitä innovaatioilla tarkoitetaan ja mitä niiden toteuttaminen vaatii työyhteisöltä. Keskeistä työelämäinnovaatioiden jalkauttamisessa on systemaattinen toteuttamisprosessi, jossa merkittävää on esimiehen aktiivinen rooli. Video on osa SafeInLog – työturvallisuudella tuottavuutta ja työhyvinvointia sisälogistiikkaan -hankkeen esimiehille suunnattua koulutuskokonaisuutta. Asiantuntijana toimii Lapin yliopiston dosentti (henkilöstötuottavuus) Marko Kesti.

Muutosjohtamisen psykologia – sosiaalinen dilemma

Videolla esitellään muutoksen johtamiseen liittyvää psykologiaa. Muutosjohtamisen psykologian ymmärtäminen voi sujuvoittaa muutoksen onnistumista. Keskeistä esimiehelle on olla tietoinen sosiaalisesta dilemmassa, jonka balanssi-dissonanssiteoria luo työyhteisöön. Video on osa SafeInLog – työturvallisuudella tuottavuutta ja työhyvinvointia sisälogistiikkaan -hankkeen esimiehille suunnattua koulutuskokonaisuutta. Asiantuntijana toimii Lapin yliopiston dosentti (henkilöstötuottavuus) Marko Kesti.

5 Miksi -menetelmä

Videolla käydään läpi 5 Miksi -menetelmän periaate, jonka avulla voidaan löytää juurisyitä työyhteisön ongelmiin. Menetelmän avulla pystytään pureutumaan ongelmien ratkaisuun tarkemmin. Juurisyyn löytämisen avulla vältytään ratkaisemasta vääriä ongelmia. Video on osa SafeInLog – työturvallisuudella tuottavuutta ja työhyvinvointia sisälogistiikkaan -hankkeen esimiehille suunnattua koulutuskokonaisuutta. Asiantuntijana toimii Lapin yliopiston dosentti (henkilöstötuottavuus) Marko Kesti.

Testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista

Perehdy sisälogistiikkaprosessiin vaiheisiin 360-ympäristössä, Logistiikan maailman® ja Tudi-oppaan (s. 7-20) verkkoaineistoista ja testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista. Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.

Työkalut