Safeinlogplus tunnus
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 tunnus
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto tunnus

Etusivu / Henkilöstötuottavuus ja QWL

Henkilöstötuottavuus ja QWL

Henkilöstöön panostaminen lisää tutkitusti yrityksen tuottavuutta. Henkilöstön hyvinvoinnin edistämisen vaikutuksia yrityksen taloudelliseen tilanteeseen arvioidaan työelämän laatua (Quality of Working Life, QWL) mittaavalla kyselyllä ja tuottavuusanalyysillä. Tämä Lapin yliopistossa kehitetty QWL-menetelmä on tieteellisesti validi ja kansainvälisen tiedeyhteisön hyväksymä mittari. Sen avulla työhyvinvointi voidaan muuntaa henkilöstön suorituskyvyksi. QWL-menetelmä perustuu motivaatioteoriaan, ja se tuottaa työelämän laadun indeksin eli QWL-indeksin.

Henkilöstötuottavuudella tarkoitetaan henkilöstöön sijoitetun pääoman tuottoa pitkällä aikavälillä. Keskeistä henkilöstötuottavuuden parantamisessa on työntekijälähtöinen kehittäminen. Silloin olennaiseen rooliin nousee vaikuttava ihmisten johtaminen. 

Kun työpaikalla tehdään työelämäparannuksia, saavat työntekijät lisää tehokasta työaikaa. Samaan aikaan henkilöstökustannukset laskevat, mikä nostaa tuottavuuden tasoa. Henkilöstötuottavuuden kehittämistyössä keskeistä ovat työelämän laatu ja henkilöstöltä saatu hiljainen tieto. Näiden hyödyntäminen vaatii henkilöstön aineettoman pääoman ottamista mukaan organisaation strategiaan ja prosesseihin.

Katso videolta kuinka Marko Kesti kiteyttää alle viidessä minuutissa sen, mitä henkilöstötuottavuusteorialla tarkoitetaan ja millaisia mahdollisuuksia sen kehittäminen antaa liiketoiminnalle.

Miten työelämän laatua mittaamalla henkilöstötuottavuutta voidaan parantaa? Lue Marko Kestin artikkeli Työelämän laatuun perustuva johtaminen luo kilpailuetua.

Tutustu HENTU -hankkeessa kehitettyyn henkilöstötuottavuuden kehittämisen oppaaseen.

Miten työntekijöiden korkea työhyvinvointi parantaa yrityksen kykyä selviytyä kriisitilanteista?

Testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista

Perehdy sisälogistiikkaprosessiin vaiheisiin 360-ympäristössä, Logistiikan maailman® ja Tudi-oppaan (s. 7-20) verkkoaineistoista ja testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista. Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.

Työkalut