Safeinlogplus tunnus
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 tunnus
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto tunnus

Etusivu / Henkilöstötuottavuus ja QWL / QWL-indeksin mittaaminen​

QWL-indeksin mittaaminen​

Työelämän laadun indeksin eli QWL-indeksin avulla voidaan selittää työhyvinvoinnin ja tuottavuuden välinen yhteys, jolloin se toimii myös henkilöstön suorituskykymittarina. QWL-indeksi kertoo, mikä osa työn ääressä vietetystä ajasta on tehollista työaikaa. Työelämässä selviytymisen kannalta merkittävää on jo pienikin lisäys alhaiseen QWL-indeksiin. Katso videolta kuinka Marko Kesti selittää alle minuutissa QWL-indeksin rakentumisen.

Työelämän laatua mitataan QWL-kyselyllä. QWL-kysely ottaa huomioon suorituskykyyn eri tavalla vaikuttavat työhyvinvoinnin osatekijät. Samalla se ottaa huomioon henkilöstön lähettämät hiljaiset signaalit sekä antaa suunnan sille, miten kehittämistoimenpiteet olisivat hyvä mahdollisimman optimaalisesti suunnata.

Hyvä työelämän laatu suojelee työkyvyttömyydeltä, kun taas alhainen työelämän laatu tarkoittaa heikkoa tuottavuutta sekä noin kaksinkertaista työkyvyttömyysriskiä.  Korkea työelämän laatu on yrityksen henkilöstölähtöinen kilpailuetua ja se vaikuttaa myös yrityksen imagoon.

Henkilöstövoimavarojen tuotantofunktio

Johtamisen tärkein kaava on henkilöstövoimavarojen tuotantofunktio. Siinä työelämän laatu on mukana tuotantotekijänä. Alla oleva kuva havainnollistaa henkilöstövoimavarojen tuotantofunktion. Siinä työelämän laadun (1.) kohentaminen kartuttaa tehollisen työajan osuutta. Kun tehollinen työaika kasvaa (2.) liikevaihtokapasiteetti lisääntyy. Liikevaihdon kasvu (3.) nostaa yrityksen tulosta hyvällä työsuhteella. Se on mahdollista, sillä tehokkuuden lisääntyminen tulee aineettomasta henkilöstöpääomasta.

Työelämän laatu muodostuu kolmesta motivaatiotekijästä: luovuus, yhdessä tekeminen ja turvallisuuden tunne. Työelämän laatu on aina näiden tekijöiden yhteisvaikutusta eikä mikään itsearvostustekijä yksinään määritä lopullista henkilöstön suorituskykyä.

Päämäärät ja luovuus (PL) eli luovuus-osion tekijät lisäävät suorituskykyä onnistuessaan. Ne liittyvät halukkuuteen saavuttaa tavoitteita ja hyödyntää luovuutta. Kun nämä asiat onnistuvat, syntyy työn imua. Tällöin suorituskyky paranee voimakkaasti.

Yhteenkuuluvuus ja identiteetti (YI) eli yhdessä tekeminen -osion tekijät liittyvät yhteishengen kokemiseen ja osaamiseen. Onnistuessaan nämä asiat parantavat työntekijöiden suorituskykyä. Jos tämän osion tekijöihin liittyy ongelmia, voi työhyvinvointi heikentyä.

Fyysinen ja emotionaalinen turvallisuus (FE) eli turvallisuuden tunne -osion tekijät eivät itsessään lisää työhyvinvointia, joten pelkästään työpahoinvoinnin ehkäiseminen ei riitä henkilöstötuottavuuden parantamiseen. Ongelmat turvallisuuden vaikuttavissa tekijöissä tuottavat kuitenkin pahoinvointia. Siten ongelmia esiintyessä suorituskyky heikkenee.

Yllä oleva kuva havainnollistaa QWL-indeksin laskentakaavan. Turvallisuuden tunne on määräävä tekijä QWL-indeksin rakentumisessa. Motivaatioteorioiden mukaisesti QWL-indeksi saadaan, kun turvallisuuden tunne kerrotaan suorituskykyä lisäävien tekijöiden keskiarvolla eli hygieniatekijät kerrottuna motivaatiotekijöillä.

Testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista

Perehdy sisälogistiikkaprosessiin vaiheisiin 360-ympäristössä, Logistiikan maailman® ja Tudi-oppaan (s. 7-20) verkkoaineistoista ja testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista. Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.