Safeinlogplus tunnus
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 tunnus
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto tunnus

QWL-kysely

Lapin yliopistossa kehitetty QWL-kysely on tieteellisesti validi ja kansainvälisen tiedeyhteisön hyväksymä mittausmenetelmä. Sen avulla työhyvinvointi voidaan muuntaa henkilöstön suorituskyvyksi. Kysely perustuu motivaatioteoriaan, ja se tuottaa työelämän laadun indeksin eli QWL-indeksin. Katso videolta kuinka Marko Kesti selittää alle minuutissa QWL-indeksin rakentumisen. (https://www.youtube.com/watch?v=ALJpx0KV6bo)

Tälle sivulle Työsuojelun taloudelliset vaikutukset –oppaan uudelleen kuvitetut havainnollistuskuvat

QWL-indeksin avulla voidaan selittää työhyvinvoinnin ja tuottavuuden välinen yhteys, jolloin se toimii myös henkilöstön suorituskykymittarina. QWL-indeksi kertoo, mikä osan työn ääressä vietetystä ajasta on tehollista työaikaa. QWL-kysely ottaa huomioon suorituskykyyn eri tavalla vaikuttavat työhyvinvoinnin osatekijät. Samalla se ottaa huomioon henkilöstön lähettämät hiljaiset signaalit sekä antaa suunnan sille, miten kehittämistoimenpiteet olisivat hyvä mahdollisimman optimaalisesti suunnata.

Alhainen työelämän laatu tarkoittaa heikkoa tuottavuutta sekä noin kaksinkertaista työkyvyttömyysriskiä, kun taas hyvä työelämän laatu suojelee työkyvyttömyydeltä. Työelämässä selviytymisen kannalta merkittävää on jo pienikin lisäys alhaiseen QWL-indeksiin. Korkea työelämän laatu on yrityksen henkilöstölähtöinen kilpailuetua ja se vaikuttaa myös yrityksen imagoon.

Kyselyn tekemisen jälkeen voidaan siirtyä QWL-kyselyn tulosten analysointiin.

QWL- kyselyn tulokset

Työelämän laadun indeksi

Fyysinen ja emotionaalinen turvallisuus
 • Johtaminen on meillä oikeudenmukaista
 • Koen, että esimieheni luottaa minuun
 • Työyhteisössämme ei sallita muita loukkaavaa käyttäytymistä
 • Osaamiseni riittää työtehtävien hoitamiseen turvallisesti
 • Työpaikan ongelmiin puututaan nopeasti ja tehokkaasti
Yhteenkuuluvuus ja identiteetti
 • Koen, että työpanostani arvostetaan
 • Esimieheni tukee minua tekemään työni turvallisesti
 • Meillä on hyvä yhteishenki
 • Minulla on tarpeeksi mahdollisuuksia vaikuttaa työhöni
 • Työprosessimme ovat toimivia ja turvallisia
Päämäärät ja luovuus
 • Tavoitteemme ovat innostavia
 • Esimieheni kannustaa minua
 • Työpaikan ilmapiiri on innostava
 • Minua kannustetaan osaamisen kehittämiseen
 • Hyödynnämme innovatiivisuutta työn kehittämisessä

QWL-kyselyn kysymysten esittely

QWL-kyselyssä on viisitoista kysymystä, jotka ovat kohdennettu ja tieteellisesti validoitu. Korkea työelämän laatu edellyttää sitä, että työpaikalla perusasiat pidetään hyvällä henkilöstöjohtamisella kunnossa. Lähijohtamisessa pitää lisäksi panostaa henkilöstön innostamiseen ja työn imun aikaansaamiseen, millä on myös vaikutusta työelämän laatuun. Hyvä työelämän laatu on kokonaisuus, joka vaatii paitsi ammattitaitoista lähijohtamista, niin myös myönteistä johtamisotetta esimerkiksi muutostilanteissa.

Suorituskyky ei parane suoraviivaisesti työhyvinvoinnin kanssa. Työn imun positiiviset kokemukset ja luovuus vaikuttavat erittäin myönteisellä tavalla suorituskykyyn. Työpahoinvoinnin minimoiminen puolestaan ei enää tietyn rajan ylitettyään tuota lisää suorituskykyä.

QWL-kysely

Lapin yliopistossa kehitetty QWL-kysely on tieteellisesti validi ja kansainvälisen tiedeyhteisön hyväksymä mittausmenetelmä. Sen avulla työhyvinvointi voidaan muuntaa henkilöstön suorituskyvyksi. Kysely perustuu motivaatioteoriaan, ja se tuottaa työelämän laadun indeksin eli QWL-indeksin.

Työelämän laatu muodostuu kolmesta motivaatiotekijästä: luovuus, yhdessä tekeminen ja turvallisuuden tunne. Lue lisää työelämänlaadun teorioista sivulta QWL-indeksin mittaaminen. QWL-kyselyn kysymykset on suunniteltu siten, että ne liittyvät näihin kolmeen motivaatiotekijään. Kyselyssä huomioidaan niiden keskinäinen vaikutus työelämän laatuun. Työelämän laatu on aina näiden tekijöiden yhteisvaikutusta eikä mikään itsearvostustekijä yksinään määritä lopullista henkilöstön suorituskykyä.

QWL-kyselyssä on viisitoista kysymystä, jotka ovat kohdennettu ja tieteellisesti validoitu. QWL-kysely kysymyksineen on ladattavissa PDF-tiedostona. QWL-kyselyn voi toteuttaa esimerkiksi verkosta löytyvillä ilmaisilla kyselytyökaluilla, kuten Webropol- tai Google Forms –työkaluilla.

Kyselyn tekemisen jälkeen voidaan siirtyä henkilöstötuottavuuden analysointiin.

Testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista

Perehdy sisälogistiikkaprosessiin vaiheisiin 360-ympäristössä, Logistiikan maailman® ja Tudi-oppaan (s. 7-20) verkkoaineistoista ja testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista. Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.

Työkalut