Safeinlogplus tunnus
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 tunnus
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto tunnus

Etusivu / Lait ja asetukset

Lait ja asetukset

Työpaikan turvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyy monia asioita ja sen vuoksi niitä ohjaavat useat lait ja asetukset. Työturvallisuuslaki (738/2002) on yksi keskeisimpiä lakeja työelämässä, ja sitä on sovellettava toimialasta riippumatta. Työturvallisuuslaki on hyvin yleisluontoinen, ja luonteeltaan ns. puitelaki. Lain sisältöä täydentävät useat eri säädökset ja asetukset. Työturvallisuuslain velvoitteet kohdistuvat vahvasti työantajaan, mutta työntekijöillä on myös velvollisuuksia. Työntekijä ei ole pelkästään suojelun kohde, vaan myös aktiivinen toimija turvallisen ja viihtyisän työpaikan edistäjänä.

Toinen keskeinen työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin näkökulmasta työpaikan toimintaan liittyvä laki on Työterveyshuoltolaki (2001/1383). Laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta työterveyshuollon järjestämisestä, työterveyshuollon sisällöstä ja toteuttamisesta. Lain tarkoituksena on työterveysyhteistyössä edistää: työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ennalta ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa, työyhteisön toimintaa.

Linkkikirjasto

Perehdy työpaikan työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvään lainsäädäntöön linkkikirjaston kautta. Painamalla linkkiä siirryt Finlexin ajantasaiseen sähköiseen säädöskokoelmaan.

Testaa tietosi

Testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista

Perehdy sisälogistiikkaprosessiin vaiheisiin 360-ympäristössä, Logistiikan maailman® ja Tudi-oppaan (s. 7-20) verkkoaineistoista ja testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista. Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.