Safeinlogplus tunnus
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 tunnus
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto tunnus

Tutkittua tietoa henkilöstötuottavuudesta

Henkilöstötuottavuudella tarkoitetaan henkilöstöön sijoitetun pääoman tuottoa pitkällä aikavälillä. Keskeistä henkilöstötuottavuuden parantamisessa on työntekijälähtöinen kehittäminen. Silloin olennaiseen rooliin nousee vaikuttava ihmisten johtaminen. Kun työpaikalla tehdään työelämäparannuksia, saavat työntekijät lisää tehokasta työaikaa. Samaan aikaan henkilöstökustannukset laskevat, mikä nostaa tuottavuuden tasoa. Henkilöstötuottavuuden kehittämistyössä keskeistä ovat työelämän laatu (Quality of Working Life, QWL) ja henkilöstöltä saatu hiljainen tieto. Näiden … Lue lisää

Panostus työturvallisuuteen näkyy brändissä ja taloudessa

SafeInLog – työturvallisuudesta tuottavuutta ja työhyvinvointia sisälogistiikkaan -hankkeessa kehitetään työturvallisuutta, työhyvinvointia ja tuottavuutta pk-yrityksissä Päijät-Hämeessä, Uudellamaalla ja Lapissa. Hankkeessa kartoitetaan kohdeyrityksen työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden nykytila ja annetaan suosituksia ja kehittämisehdotuksia sisälogistiikan työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden parantamiseksi. Syitä panostaa työturvallisuuteen on monia.  Laillinen velvoite ja motivaatiotekijä Työnantaja on juridisesti vastuussa työturvallisuudesta, ja työturvallisuuden laiminlyönnit voivat johtaa vakaviinkin seuraamuksiin. … Lue lisää

Testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista

Perehdy sisälogistiikkaprosessiin vaiheisiin 360-ympäristössä, Logistiikan maailman® ja Tudi-oppaan (s. 7-20) verkkoaineistoista ja testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista. Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.

Työkalut