Safeinlogplus tunnus
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 tunnus
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto tunnus

Etusivu / Kokonaisvaltainen työhyvinvointi

Kokonaisvaltainen työhyvinvointi

Työhyvinvointi on laaja kokonaisuus. Se muodostuu useista toisiaan tukevista ja toisiinsa vaikuttavista tekijöistä. Työhyvinvoinnin talon avulla voidaan havainnollistaa työhyvinvoinnin kokonaisuutta ja työpaikan työhyvinvoinnin tilaa. Työpaikan työsuojelutoiminta on myös osa työhyvinvoinnin taloa ja työterveyshuolto työpaikan vahvana tukijana. Tutustu työhyvinvoinnin eri osa-alueisiin klikkaamalla talon kerroksia tai ikkunoita.

Työpaikan työhyvinvointiin vaikuttavat ja sitä tukevat omalta osaltaan lähiyhteisö, toimintaympäristö ja koko yhteiskunta.

Lähiyhteisö

Lähiyhteisö muodostuu työntekijöiden tai työyhteisöjen lähellä toimivista tahoista. Näitä voivat olla esimerkiksi työntekijöiden lähellä olevat henkilöt, perhe, järjestöt, yhteisöt jne. Lähiyhteisöjen merkitys voi ilmentyä esimerkiksi arvojen, asenteiden tai työhön motivoitumisen rakentumisessa.

Toimintaympäristö

Työpaikan tai yrityksen toimintaympäristössä (esim. kunta, kaupunki) tehtävillä suunnitelmilla tai päätöksillä on vaikutusta yritysten/työpaikan toimintaan. Toimintaympäristö on usein tänä päivänä jo kansainvälinen, jolloin työpaikan toiminta ei tapahdu vain yhdessä toimipisteessä, vaan toimintaympäristö on globaali

Yhteiskunta

Yhteiskunnassa tehtävät päätökset, määräykset ja erilaiset ohjeet vaikuttavat työpaikan toimintaan suoraan tai välillisesti. Esimerkiksi valtakunnalliset koronaohjeistukset ovat vaikuttaneet huomattavasti työpaikan toimintaan.

Tutustu SafeinLog-hankkeessa kartoitettuun sisälogistiikan työhyvinvoinnin tilaan vuonna 2022.

 Sisälogistiikan työhyvinvoinnin tila

Työhyvinvointi- ja työturvallisuustoiminta työpaikalla on laaja kokonaisuus. Toimintaa ohjaavat useat lait ja asetukset. Tutustu niihin tarkemmin.

→ Lait ja asetukset

Työhyvinvoinnin talon rakentaminen ja kehittäminen lähtee liikkeelle työhyvinvoinnin tilan arvioinnilla. Tutustu mitä sillä tarkoitetaan ja kuinka siinä edetään.

→ Työhyvinvoinnin tilan arviointi

Työhyvinvoinnin kehittäminen on jatkuva prosessi. Tutustu jatkuvan kehittämisen toimintatapaan.

→ Jatkuvan kehittämisen malli

Rakentaaksesi työpaikkasi työhyvinvoinnin taloa, pohdi seuraavia asioita:

  1. Mitkä työhyvinvointiin liittyvät tekijät (kerrokset) työpaikallasi ovat mielestäsi parhaimmassa kunnossa?
  2. Mitä työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä (kerroksia) työpaikallasi tulisi mielestäsi kehittää?
  3. Miten voit itse vaikuttaa työpaikkasi työhyvinvoinnin taloon ja sen tekijöihin (kerrosten kuntoon)?

Testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista

Perehdy sisälogistiikkaprosessiin vaiheisiin 360-ympäristössä, Logistiikan maailman® ja Tudi-oppaan (s. 7-20) verkkoaineistoista ja testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista. Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.