Safeinlogplus tunnus
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 tunnus
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto tunnus

Etusivu / Kokonaisvaltainen työhyvinvointi / Ammatillinen osaaminen

Ammatillinen osaaminen

Työhyvinvointiin liittyvä toinen tekijä, työhyvinvointitalon toinen kerros, muodostuu ammatillisesta osaamisesta.  Työtehtäviin riittävä ammatillinen osaaminen on tärkeä osa myös henkilön työkykyä. Osaamisesta ja sen jatkuvasta päivittämisestä ja kehittämisestä tulee huolehtia työpaikoilla esimerkiksi säännöllisin osaamiskartoituksin. Osaamista on myös hyvä seurata, jotta tarvittaessa osaamisen kehittämiseen voidaan tarttua jo ennakoivasti. Osaamiseen liittyvät kysymykset tulisi aina olla mukana myös kehityskeskusteluissa. 

Perehdytys uusiin tai muuttuviin tehtäviin on myös tärkeässä roolissa ammatillisen osaamisen kehittymisessä. Perehdytys ja työnopastus tulee muistaa erityisesti, kun työtehtävät vaihtuvat, työmenetelmät muuttuvat, hankitaan uusia ohjelmistoja, työkoneita tai -välineitä tai tilanteissa, joissa palataan pidemmän poissaolon jälkeen työhön takaisin.

Myös sisälogistiikkaan liittyvän ammatillisen osaamisen syventämiseksi on tarjolla paljon erilaisia koulutuksia. Koulutusmahdollisuuksiin voit perehtyä tarkemmin LOGY ry:n sivuilta ja Opintopolusta.

Testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista

Perehdy sisälogistiikkaprosessiin vaiheisiin 360-ympäristössä, Logistiikan maailman® ja Tudi-oppaan (s. 7-20) verkkoaineistoista ja testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista. Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.

Työkalut