Safeinlogplus tunnus
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 tunnus
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto tunnus

Etusivu / Kokonaisvaltainen työhyvinvointi / Arvot, asenteet ja motivaatio

Arvot, asenteet ja motivaatio

Työhyvinvointiin liittyvänä kolmantena tekijänä, työhyvinvointitalon kolmannessa kerroksessa kuvataan työhön liittyviä arvoja, asenteita ja motivaatiota. Arvoilla ja asenteilla on yhteys työmotivaatioon ja siihen, kuinka paljon on valmis ja pystyy eri elämän tilanteissa panostamaan työhön. Myös lähiyhteisön työhön liittyvillä asenteilla ja arvoilla voi olla yhteyttä motivoitumisen rakentumiseen ja siihen kuinka tärkeäksi työ koetaan. Arvoristiriitoja voi helposti syntyä esimerkiksi työn ja muun elämän yhteensovittamisen yhteydessä. Siksipä onkin tärkeää keskustella työyhteisössä arvoista, työhön liittyvistä joustoista ja muista työyhteisön yhteisistä käytänteistä  työn sujuvoittamiseksi luottamuksellisessa ja turvallisessa ilmapiirissä. Kannustava ja kehittävä henkilökohtainen palaute niin esihenkilöltä kuin työkavereiltakin on tärkeää, se innostaa ja lisää tyytyväisyyttä ja motivaatiota työhön.

Testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista

Perehdy sisälogistiikkaprosessiin vaiheisiin 360-ympäristössä, Logistiikan maailman® ja Tudi-oppaan (s. 7-20) verkkoaineistoista ja testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista. Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.

Työkalut