Safeinlogplus tunnus
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 tunnus
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto tunnus

Työympäristö

Työhyvinvointiin liittyvänä neljäntenä tekijänä, työhyvinvointitalon ylimmän kerroksen ensimmäisessä huoneessa, tarkastellaan työoloja, työtiloja, työympäristöä ja niihin liittyviä fysikaalisia tekijöitä kuten esimerkiksi valaistus, melu, lämpötila, liuotin aineet. Huomioitava on myös erilaiset ergonomiset ratkaisut ja apuvälineet kuten työpisteen mitoitus, työvälineiden käytettävyys sekä työturvallisuuteen liittyvät tekijät kuten tapaturmien ja häiriöiden ennaltaehkäisy, suojainten käyttö, hyllyturvallisuus. Tärkeä on myös huomioida, että yrityksessä on lakisääteisesti toimiva työsuojeluorganisaatio ja sen toiminta on tuttua kaikille yrityksessä toimiville. Tutustu tarkemmin työsuojelutoimintaan työpaikalla.

Erityisesti sisälogistiikan työturvallisuuteen ja yleisemmin työympäristön turvallisuuteen liittyviin asioihin voit tutustua tarkemmin oppimisympäristön Työturvallisuus-osiossa

Testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista

Perehdy sisälogistiikkaprosessiin vaiheisiin 360-ympäristössä, Logistiikan maailman® ja Tudi-oppaan (s. 7-20) verkkoaineistoista ja testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista. Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.

Työkalut