Safeinlogplus tunnus
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 tunnus
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto tunnus

Etusivu / Työturvallisuus / Työturvallisuuden kehittäminen / Kehittämissuunnitelman toteutus

Kehittämissuunnitelman toteutus

Kehittämissuunnitelman toteutus tarvitsee panostusta käytännön organisointiin, delegointiin, vastuun jakoon, ohjaukseen sekä toteutuksen seurantaan. Hyvinkin suunniteltu hanke voi toteutua vain osin tai keskeytyä toteuttamisvaiheessa ilmaantuneiden haasteiden takia. Kyseessä on jatkuva kehittämisen prosessi, jolla on oltava ylimmän johdon tuki ja vastuullinen vetäjä (prosessin omistaja), joka vastaa koko kehittämistyön vetämisestä ja kykenee toisaalta hajauttamaan ja toisaalta integroimaan eri tahoilla olevaa kehittämistyötä. Tarvitaan myös sisäisiä ”työmyyriä” ja kehittäjiä auttamaan tehtävissä. Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö voi antaa uutta taitotietoa ja virikkeitä kehittämistoiminnan eteenpäin viemiseksi. 

Viestintä

Laadunhallinnan näkökulmasta, myös viestinnälle on hyvä tehdä oma suunnitelmansa. Suunnitelmassa tulee olla tieto siitä, mistä viestitään, milloin viestitään, keiden kanssa viestitään, miten viestintä toteutetaan sekä kuka viestii.

Testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista

Perehdy sisälogistiikkaprosessiin vaiheisiin 360-ympäristössä, Logistiikan maailman® ja Tudi-oppaan (s. 7-20) verkkoaineistoista ja testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista. Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.

Työkalut