Safeinlogplus tunnus
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 tunnus
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto tunnus

Etusivu / Työturvallisuus / Työturvallisuuden kehittäminen / Kehityssuunnitelman vahvistaminen

Kehityssuunnitelman vahvistaminen

Kehittämissuunnitelmaa laadittaessa on pohdittava resursseja, toiminnan mahdollisuuksia sekä mahdollisia eteen tulevia haasteita ja miten kohdata niitä. Tässä voi hyödyntää esimerkiksi swot-analyysiä.  Kun mahdolliset riskit ja niiden ennaltaehkäisy on kartoitettu, vahvistetaan kehittämissuunnitelma ja tiedotetaan henkilöstöä.

Organisoinnin ydinkohdat

 • Selkeä suunta, yhteiset tavoitteet, varataan riittävästi aikaa
 • Kaikkien aktiviteetti kehittämisen hyväksi
 • Työnjohto ohjaa, koordinoi ja jakaa tietoa
 • Henkilöstön aktiivisuus ja vastuunotto tärkeää; henkilöstö osallistuu työpaikkansa työturvallisuuden kehittämiseen, kehittää omaa työtään, jakaa osaamistaan, opettaa muita ja ottaa vastaan tietoa muilta.
 • Kehittämisen varmistaminen avoimuudella, monen suuntaisella tiedonvaihdolla, yhteisesti sovituilla arvoilla

Apukysymyksiä kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun:

 • Ovatko luvat, perehdytys, koulutus ja työnopastus ajan tasalla?
 • Ovatko toimipistekohtaiset kirjalliset työohjeet ajan tasalla?
 • Ovatko koneiden ja laitteiden käyttöohjeet ajan tasalla?
 • Ovatko koneet ja laitteet turvallisia käyttää?
 • Ovatko työtavat ja työmenetelmät turvallisia?
 • Onko kiinteistön infrastruktuuri turvallinen? (esim. turvallinen liikkuminen; kulkutilat, työpaikan sisäinen liikenne, työtilat, hätäpoistumistiet)
 • Onko henkilöstö tietoinen työsuojelutoiminnasta sekä toimintatavoista haitta- ja vaaratekijöiden kohtaamisen varalle?
 • Onko yrityksellä käytössä ennakoivia toimintatapoja työturvallisuuden parantamiseksi?

Testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista

Perehdy sisälogistiikkaprosessiin vaiheisiin 360-ympäristössä, Logistiikan maailman® ja Tudi-oppaan (s. 7-20) verkkoaineistoista ja testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista. Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.

Työkalut