Safeinlogplus tunnus
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 tunnus
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto tunnus

Etusivu / Työturvallisuus / Työturvallisuuden kehittäminen / Työturvallisuuden kehittämisen toimintamalli

Työturvallisuuden kehittämisen toimintamalli

Työturvallisuuden kehittämisen toimintamallin suunta lähtee organisaation turvallisuusstrategiasta. Tämä kehityssykli (PDCA –Plan-Do-Check-Act) etenee tiettyjen vaiheiden kautta jatkuvasti sekä systemaattisesti, antaen kuitenkin runsaasti soveltamisvaraa. Malli tavoittelee periaatteen mukaisesti, miten työturvallisuusasiat saadaan arkisessa työympäristössä edistymään joka päivä, hieman paremmin jatkuvan kehittämisen kautta. Kehittämissyklin yksi johtavista ajatuksista on se, ettei kysymys ole matkasta, jolla on lopullinen päätepiste. Päättymätön toiminnan kehittämisspiraali jatkaa kulkuaan prosessinomaisesti aloittaen aina alusta, mutta lähempänä asetettua tavoitetta.

Työturvallisuuden kehittäminen, kuten mikä tahansa muukin toiminta yrityksessä, on tavoitteellista toimintaa. Nolla tapaturmaa –ajattelutapa, jolla tarkoitetaan sitä, että työpaikalla ei tapahdu yhtään sairaspoissaoloon tapahtunutta tapaturmaa, on useissa yrityksissä noudatettu visio, jonka pohjalta turvallisuusstrategia on rakennettu.

Tavoitteen asetannassa täytyy olla haasteita, mutta ei realismia unohtaen. Siksi toteutettava PDCA –malli sopii työturvallisuuden jatkuvan kehittämisen malliksi, koska se antaa mahdollisuuden asettaa saavutettavissa olevia välitavoitteita. On tärkeää, että onnistumisen kokemuksia koetaan, ne ruokkivat henkilöstön motivaatiota ja tekee työturvallisuuden kehittämisestä merkityksellisen. 

Testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista

Perehdy sisälogistiikkaprosessiin vaiheisiin 360-ympäristössä, Logistiikan maailman® ja Tudi-oppaan (s. 7-20) verkkoaineistoista ja testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista. Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.

Työkalut