Safeinlogplus tunnus
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 tunnus
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto tunnus

Etusivu / Työturvallisuus / Työturvallisuuden kehittäminen / Yhteisen näkemyksen muodostaminen

Yhteisen näkemyksen muodostaminen

Niin johdolla kuin jokaisella työntekijällä, on oma käsityksensä organisaation työturvallisuuden tilasta. On tärkeää, että kaikille henkilöstöryhmille syntyy yhteinen käsitys nykyhetken tilasta ja he ovat tietoisia muutoksen tarpeellisuudesta. Toimintamallin ajatus on, että työntekijöillä on mahdollisuus olla mukana suunnittelemassa, kehittämässä ja toteuttamassa työturvallisuutta. Tällä luodaan niin henkilökohtaista kuin yhteistä työturvallisuuskulttuuria, sitoutetaan työntekijöitä ja kehitetään heidän työturvallisuustietoisuutta. On myös varmistettava, että koko johto on mukana toiminnassa näyttämässä esimerkkiä, puututaan epäkohtiin ja laiminlyönteihin, mutta myös palkitaan ja rohkaistaan hyvästä toiminnasta.

Tavoitteet

Tavoitteen asettaminen vaatii realistisen suunnitelman ja riittävän määrän resursseja. Työsuojelun toimintaohjelmaan voi helposti tulla useampikin kehittämiskohteita. Tärkeää on priorisointi ja kohdentaa resursseja sellaisten riskien vähentämiseen, jossa on välitön tapaturman vaara.

Testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista

Perehdy sisälogistiikkaprosessiin vaiheisiin 360-ympäristössä, Logistiikan maailman® ja Tudi-oppaan (s. 7-20) verkkoaineistoista ja testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista. Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.

Työkalut