Safeinlogplus tunnus
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 tunnus
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto tunnus

Etusivu / Henkilöstötuottavuus ja QWL / Henkilöstötuottavuuden analysointi / Henkilöstötuottavuuden laskenta tiimitasolla

Henkilöstötuottavuuden laskenta tiimitasolla

Tiimikohtainen QWL-indeksi kertoo työyhteisösi suorituskyvystä ja mahdollisista henkilöstöriskeistä. QWL-indeksi tekee näkyväksi työyhteisön hiljaiset signaalit ja näyttää suuntaa sille, miten henkilöstökehittämisen toimenpiteet olisi juuri nyt hyvä suunnata. 

Tiimitason henkilöstötuottavuuden analyysityökalun avulla saadaan tietää tiimikohtainen QWL-indeksi. Se kertoo siitä, miten henkilöstö työpaikalla voi. Voit laskea QWL-indeksin analysointityökalun avulla automatisoidulla Excel-pohjalla. Kun syötät uusimman henkilöstökyselyn numeeriset vastaukset pohjaan, saat työyhteisösi ajantasaisen QWL-indeksin. QWL-kyselyn voi toteuttaa esimerkiksi verkosta löytyvillä ilmaisilla kyselytyökaluilla, kuten Webropol tai Google Forms –työkaluilla. Vie sitten kyselyn vastaukset Exceliin ja kopioi tulokset QWL-analysointityökaluun.

Lataa analysointityökalu ja katso ohjevideo työkalun käytöstä.

QWL-indeksin analyysissä saat myös tietoa henkilöstöriskeistä, joita tiimissäsi mahdollisesti on. Ennakoimalla riskejä niiden realisoituminen ei tule yllätyksenä. Samalla niiden ehkäisemiseksi voidaan suunnata vaikuttavia henkilöstökehittämisen toimenpiteitä.

Analysointityökalu sisältää laskurin, jolla on mahdollista arvioida tapaturma- ja työkykyriskien vaikutuksia tiimissä. Puoliautomatisoitu laskuri antaa tietoa myös siitä, millainen kuluvaikutus erilaisilla työelämän riskitapahtumilla on.

Kehittämisen etujen analysointi mahdollistaa taloushyötyjen tuottamisen. Kun henkilöstökehittämistä toteutetaan, arvioidut riskit eivät toteudu. Tällöin säästetään riskien tuomat kulut, ja saadaan kehittämisen tuottamat hyödyt.

Henkilöstöriskien hälytysrajat​

Erilaisille henkilöstöriskeille on määritelty hälytysrajat, jotka tulevat esiin QWL-kyselyn tuloksia analysoitaessa henkilöstötuottavuuden analysointityökalun avulla.

Sairauspoissaolon hälytysraja: FE < 60%

Sairauspoissaolonriski syntyy kun turvallisuuden tunne laskee alle 60%. Tällöin työntekijän turvallisuuden tunne on heikolla tasolla.

Työuupumusriskin hälytysraja FE < 70% (PL > 70% tai YI > 70%)

Työuupusmusriskin hälytysraja ylittyy kun turvallisuuden tunne on alle 70% ja kun luovuus on yli 70% tai me-henki (yhdessä tekeminen) yli 70%.

Työuupumusriski syntyy kun työntekijällä on kova työn imu tai hän on erittäin sitoutunut työtiimiin, muttei ole täysin työkuntoinen.

Vaihtuvuusriskin hälytysraja: PL < 65% (YI < 65% ja FE > 70%)

Vaihtuvuusriskin hälytysraja ylittyy kun luovuus on alle 65%, yhdessä tekeminen alle 65% ja turvallisuuden tunne yli 70%.

Vaihtuvuusriski syntyy kun työntekijän työkyky on hyvä, mutta henkilö ei ole sitoutunut ryhmään, työpaikkaan tai yhteisiin tavoitteisiin, mutta henkilöllä on energiaa hakea uutta työpaikkaa.

Työkyvyttömyysriskin hälytysraja: QWL < 30%.

Työkyvyttömyysriski syntyy kun työntekijän kokonaisvaltainen työelämän laatu ja hyvinvointi on heikolla tasolla.

Mikä on hyvä QWL ja miten QWL-tulokset kannattaa käydä työyhteisössä läpi? Perehdy aiheeseen sivulla QWL-tulosten tarkastelu.

Testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista

Perehdy sisälogistiikkaprosessiin vaiheisiin 360-ympäristössä, Logistiikan maailman® ja Tudi-oppaan (s. 7-20) verkkoaineistoista ja testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista. Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.