Safeinlogplus tunnus
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 tunnus
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto tunnus

Etusivu / Kokonaisvaltainen työhyvinvointi / Työhyvinvoinnin tilan arviointi

Työhyvinvoinnin tilan arviointi

Työhyvinvoinnin tilaa on hyvä seurata säännöllisin välein, esimerkiksi 1-2 vuoden välein. Tärkeää on, että koko henkilöstöllä on mahdollisuus tuoda esille ajatuksensa ja näkemyksensä yrityksen, oman työyksikön ja yhteisön työhyvinvoinnin tilasta. Työhyvinvoinnin tilaa voidaan seurata ja arvioida monin eri tavoin. Valmiita kyselyjä ja mittareita on runsaasti tarjolla. Tärkeää on löytää omaan yritykseen sopiva menetelmä.

SafeInLog-hankkeessa työhyvinvoinnin tilaa arvioitiin Työhyvinvoinnin talo -kyselyllä. Kysely muodostui työhyvinvointiin liittyvien tekijöiden (kerroksien) tilaa arvioivista kysymyksistä. Työhyvinvoinnin talo -kysely sisältää:

  • henkilöstön terveyteen ja työkykyyn liittyviä kysymyksiä
  • henkilöstön ammatillista osaamista kuvaavia ja kartoittavia kysymyksiä
  • henkilöstön työhön liittyviä arvoja ja asenteita sekä motivaatiota kuvaavia kysymyksiä
  • työoloihin, työympäristöön sekä työturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä
  • työn sisältöä, työn kuormitustekijöitä ja työn vaatimuksia kartoittavia kysymyksiä
  • työyhteisön toimivuutta kuvaavia kysymyksiä
  • esimiestyöhön ja johtamiseen liittyviä kysymyksiä

Työhyvinvoinnin tilan arvioinnin toteutuskokonaisuus kannattaa suunnitella hyvin etukäteisesti. Jo suunnitteluvaiheessa on hyvä ottaa mukaan myös henkilöstön edustus. Mikäli työhyvinvoinnin tilan arvioinnissa hyödyntää kyselyä, on hyvä pohtia toteuttaako kyselyn itse vai hyödyntääkö kyselyn toteutuksessa ulkopuolista asiantuntijuutta.

Kyselyn toteutuksesta tulee tiedottaa riittävän ajoissa koko henkilöstöä. Kyselyn toteutusajankohta kannattaa valita siten, ettei se toteudu toiminnan kiireisimpänä aikana vaan silloin, kun kaikilla on riittävästi aikaa ja mahdollisuus vastata kyselyyn.  

Kyselyn tulokset on hyvä käsitellä koko henkilöstön kanssa. On tärkeää, että kyselystä saatuja tuloksia käsitellään yhdessä ja henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä asioita yrityksessä lähdetään kehittämään, miksi ja millä aikataululla.

SafeInLog-hankkeessa mukana olleiden yritysten työhyvinvointikyselyn tulokset koottiin kunkin yrityksen omaan ”Työhyvinvointi taloon”. Tutustu SafeInLog-hankkeen tuloksista yhteenvetona laadittuun sisälogistiikan työhyvinvoinnin tilaa kuvaavaan taloon.

Testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista

Perehdy sisälogistiikkaprosessiin vaiheisiin 360-ympäristössä, Logistiikan maailman® ja Tudi-oppaan (s. 7-20) verkkoaineistoista ja testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista. Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.

Työkalut