Safeinlogplus tunnus
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 tunnus
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto tunnus

Etusivu / Henkilöstötuottavuus ja QWL / QWL-tulosten tarkastelu​

QWL-tulosten tarkastelu​

Työelämän laadun indeksi

 • kertoo työntekijäkokemuksen mukaisen suorituskyvyn
 • kertoo esimiehelle tiimin suorituskyvyn ja kyvyn tuottaa asiakaslaatua
 • saadaan henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella
 • on %-luku joka asettuu 1..100 % välille.

Laatuindeksin selvittäminen on liiketoiminnan kasvua hakeva prosessi.

Mikä on hyvä QWL?

Työelämän laadun voi karkeasti jakaa luokkiin:

 • 1 – 39 Erittäin paljon kehitettävää
 • 40 – 64 Paljon kehitettävää
 • 65 – 74 Jonkin verran kehitettävää
 • Yli 75 Erinomainen, ylläpidä hyvä taso

Suomen keskimääräinen työelämän laatuindeksi on n. 60 %. Huom. yli 85 tulos ei enää nosta tuottavuutta.

Vinkkejä QWL-tulosten käsittelyyn työyhteisössä

 1. Kerrataan henkilöstön kanssa miten QWL rakentuu ja mihin se vaikuttaa. Tiedotetaan ajankohtainen QWL-indeksi.
 2. Tarkastele tuloksia kunkin motivaatiotekijän (FE, YI, PL) osalta.
 3. Tarkastellaan suuria eroja vastausten välillä kysymys kerrallaan.
 4. Nostetaan esille erityisen hyvät ja heikot tuloksetKäydään keskustelua siitä, miten kysytyt asiat ovat esillä työn arjessa.
 5. Luodaan suunnitelma kehitystoimenpiteiden toteuttamiselle, mistä käy ilmi kehittämisen aikataulu ja vastuuhenkilöt.

Korkea työelämän laatu edellyttää sitä, että työpaikalla perusasiat pidetään hyvällä henkilöstöjohtamisella kunnossa. Lähijohtamisessa pitää lisäksi panostaa henkilöstön innostamiseen ja työn imun aikaansaamiseen, millä on myös vaikutusta työelämän laatuun. Hyvä työelämän laatu on kokonaisuus, joka vaatii paitsi ammattitaitoista lähijohtamista, niin myös myönteistä johtamisotetta esimerkiksi muutostilanteissa.

Henkilöstöä osallistavien työelämäinnovaatioiden toteuttaminen on vaikuttava keino parantaa työelämän laatua ja nostaa QWL-indeksiä.

Testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista

Perehdy sisälogistiikkaprosessiin vaiheisiin 360-ympäristössä, Logistiikan maailman® ja Tudi-oppaan (s. 7-20) verkkoaineistoista ja testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista. Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.