Safeinlogplus tunnus
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 tunnus
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto tunnus

Etusivu / Työturvallisuus / Työturvallisuuden kehittäminen

Työturvallisuuden kehittäminen

Työturvallisuuden kehittämisen toimintamallin lähtökohtana on organisaation turvallisuusstrategia. Toimintamallin kehityssykli (Plan-Do-Check-Act, PDCA) etenee systemaattisesti, mutta antaa kuitenkin runsaasti soveltamisvaraa. Mallin tavoitteena on saada työturvallisuusasiat edistymään ja kehittymään arkisessa työympäristössä joka päivä. Nolla tapaturmaa –ajattelu onkin useissa yrityksissä noudatettu visio.

Työturvallisuuden kehittäminen on tavoitteellista toimintaa. Tavoitteiden tulee olla realistisia, mutta myös haastavia. PDCA –malli sopii työturvallisuuden jatkuvan kehittämisen malliksi, koska se antaa mahdollisuuden asettaa saavutettavissa olevia välitavoitteita. Välitavoitteiden saavuttamisen tuomat onnistumisen kokemukset motivoivat henkilöstöä ja tekevät työturvallisuuden kehittämisestä merkityksellistä toimintaa. Kehittämisen johtavana ajatuksena on prosessinomainen eteneminen kohti asetettuja tavoitteita ja edelleen kohti uusia tavoitteita.

Työturvallisuuden kehittämisen toimintamalli

Vaihe 1-4. Lähtökohtatilanteen selvitys kehittämisen tarpeesta

Vaihe 5-7. Kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen, arviointi ja kehittäminen

Mikäli haluat kehittää työterveyttä- ja turvallisuutta pidemmälle, tutustu Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän ISO45001:2018 standardeihin ja työturvallisuuden kehittämisen työkaluihin.

Testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista

Perehdy sisälogistiikkaprosessiin vaiheisiin 360-ympäristössä, Logistiikan maailman® ja Tudi-oppaan (s. 7-20) verkkoaineistoista ja testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista. Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.