Safeinlogplus tunnus
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 tunnus
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto tunnus

Etusivu / Tietosuoja

Tietosuoja

 

TIETOSUOJAILMOITUS
Safeinlogplus.fi-verkkopalvelu
EU:n yleinen tietosuoja-asetus
(2016/679), artiklat 13 ja 14
Laatimispäivämäärä: 31.10.2022

 1. Rekisterinpitäjä:
  Lab-ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus 2630644-6 Lahden kampus Mukkulankatu 19, 15210 Lahti Puhelin 03 828 18 (vaihde)

 2. Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteyshenkilöt
  Jaana Lerssi-Uskelin, LAB-ammattikorkeakoulu Mukkulankatu19, 15101 Lahti, Finland +358 44 708 5233 jaana.lerssi-uskelin@lab.fi

 3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot Nimi: Lakimies Anne Himanka Osoite: LUT-yliopisto, Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta Puhelinnumero: 050 564 4623 Sähköposti: tietosuoja@lab.fi

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Safeinlogplus.fi-verkkopalvelun henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on sivuston ylläpito ja kehittäminen, käyttökokemuksen ja toiminnallisuuden parantaminen sekä sisällön ylläpito ja kehittäminen. Verkkopalvelussa käytetään evästeitä sen toiminnan toteuttamiseen ja kävijädatan analysointiin. Safeinlogplus.fi-verkkopalvelun lomakkeilla voidaan kerätä myös erillisellä käyttäjän suostumuksella henkilötietoja viestintätarkoituksiin.

 5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste Henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se on palvelun käytön kannalta oleellista tai käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa. Rekisterinpitäjällä on henkilötietojen käsittelyn perusteena oikeutettu etu verkkopalvelun kävijäliikenteen seuraamiseen, analysointiin ja sivuston kehittämiseen. Rekisterinpitäjällä on myös peruste henkilötietojen käsittelyyn, jos käyttäjä on antanut suostumuksensa täyttämällä erillisen lomakkeen esim. palautelomake.

 6. Rekisterin tietosisältö ja säilytysajat Verkkopalvelusta kerättävät henkilötiedot ovat IP-osoite, sijaintitieto, selainlaite, selainsovellus, selaustieto verkkopalvelussa sekä muut mahdolliset käyttäjän itse luovuttamat ja erillisellä lomakkeella kerätyt tiedot. Tietojen säilytysaika on niin kauan, kun se on rekisterinpitä- jän toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista.

 7. Käytettävät tietojärjestelmät Verkkopalvelun seurannassa käytetään hostingpalvelujen (Louhi Net Oy) tarjoamaa AWstats-analytiikkapalvelua sivuston ja niiden osien käytön analysointiin ja kehittämiseen. Analytiikkatietoa käytetään vain sivustoilla vierailujen tilastointiin. Näillä työkaluilla kerättäviä tietoja ei yhdistetä henkilötietoihin.

 8. Tietolähteet
  Verkkopalvelun käytöstä kerääntyvät tiedot sekä käyttäjän itsensä luovuttamat tiedot.

 9. Evästeiden käyttö
  Safeinlogplus.fi-verkkopalvelussa käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tal- lentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään sivuston toiminnan varmistamiseksi, palvelu- jen toteuttamiseen ja kehittämiseen. Käyttäjä voi olla hyväksymättä selainohjelmassaan evästeiden käytön, mutta tämä saattaa vaikuttaa verkkopalvelun toiminnallisuuteen.

 10. Tietojen siirto tai luovuttaminen
  Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta organisaation ulkopuolelle.

 11. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 12. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
  Henkilötietojen käyttö on rajattu käyttövaltuuksin ja ainoastaan työnkuvansa puolesta asioi- villa on käyttöoikeudet järjestelmiin, joissa henkilötietoja on tallennettu. Tietoturvallisuus on varmistettu riittävällä tavalla LAB-ammattikorkeakoulun tietoturvakäytäntöjen mukaisesti. Rekisteritiedoista ei ole olemassa tulosteita tai vastaavia fyysisesti suojattavia muotoja.

 13. Automatisoitu päätöksenteko
  Henkilötietojen käsittelyssä ei suoriteta automaattista päätöksentekoa.

Testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista

Perehdy sisälogistiikkaprosessiin vaiheisiin 360-ympäristössä, Logistiikan maailman® ja Tudi-oppaan (s. 7-20) verkkoaineistoista ja testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista. Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.

Työkalut