Safeinlogplus tunnus
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 tunnus
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto tunnus

Työyhteisö

Työhyvinvointiin liittyvänä kuudentena tekijänä, työhyvinvointitalon ylimmän kerroksen kolmannessa huoneessa tarkastellaan työyhteisön ja organisaation toimivuutta.

Työyhteisöllä ja sen toimivuuteen liittyvillä tekijöillä on suuri vaikutus työhyvinvointiin. Monimuotoisen työyhteisön yhteistyö on toimivaa avoimessa ja toisia kunnioittavassa ilmapiirissä. Tuolloin myös epätasapuolisen tai syrjivän kohtelun kokemukset jäävät vähäisemmiksi. Työyhteisön jäsenten toimivat ja hyvät välit sekä heiltä saatu tuki lisäävät viihtymistä työssä ja vähentävät työntekijöiden vaihtuvuutta. Yrityksen jokainen työntekijä rakentaa työyhteisön henkeä ja ilmapiiriä omalta osaltaan – sen vuoksi positiivinen hyvä me-henki työyhteisössä on jokaisen vastuulla. Lisäksi hyvin suunniteltu ja toimiva sisäinen viestintä työpaikalla sujuvoittaa arkea ja lisää myös osaltaan työhyvinvointia.

Miten edistää työyhteisön vuorovaikutustaitoja? Kuinka selvitellä erimielisyyksiä ja ristiriitatilanteita? Miten puuttua häirintään ja epäasialliseen kohteluun? Mitä tarkoittaa monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ja kuinka niitä edistetään? Työyhteisön toimivuuteen liittyy paljon asioita ja useita kysymyksiä. Vinkkejä toimivan ja resilientin työyhteisön kehittämiseen ja vastauksia edellisiin kysymyksiin löydät Työturvallisuuskeskuksen ja Työterveyslaitoksen sivuilta.

Testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista

Perehdy sisälogistiikkaprosessiin vaiheisiin 360-ympäristössä, Logistiikan maailman® ja Tudi-oppaan (s. 7-20) verkkoaineistoista ja testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista. Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.

Työkalut