Safeinlogplus tunnus
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 tunnus
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto tunnus

Etusivu / Henkilöstötuottavuus / Tutkittua tietoa henkilöstötuottavuudesta

Tutkittua tietoa henkilöstötuottavuudesta

Henkilöstötuottavuudella tarkoitetaan henkilöstöön sijoitetun pääoman tuottoa pitkällä aikavälillä. Keskeistä henkilöstötuottavuuden parantamisessa on työntekijälähtöinen kehittäminen. Silloin olennaiseen rooliin nousee vaikuttava ihmisten johtaminen.

Kun työpaikalla tehdään työelämäparannuksia, saavat työntekijät lisää tehokasta työaikaa. Samaan aikaan henkilöstökustannukset laskevat, mikä nostaa tuottavuuden tasoa. Henkilöstötuottavuuden kehittämistyössä keskeistä ovat työelämän laatu (Quality of Working Life, QWL) ja henkilöstöltä saatu hiljainen tieto. Näiden hyödyntäminen vaatii henkilöstön aineettoman pääoman ottamista mukaan organisaation strategiaan ja prosesseihin.

Katso tästä kuinka Marko Kesti kiteyttää alle viidessä minuutissa sen, mitä henkilöstötuottavuusteorialla tarkoitetaan ja millaisia mahdollisuuksia sen kehittäminen antaa liiketoiminnalle. (https://www.youtube.com/watch?v=0xYMqNcxv1Y)

Lue tästä Marko Kestin artikkeli Työn tuuli -lehdestä miten työelämän laatua mittaamalla henkilöstötuottavuutta voidaan parantaa. (https://www.henry.fi/ajankohtaista/tyon-tuuli/2017/tyon-tuuli-22017.html)

Testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista

Perehdy sisälogistiikkaprosessiin vaiheisiin 360-ympäristössä, Logistiikan maailman® ja Tudi-oppaan (s. 7-20) verkkoaineistoista ja testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista. Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.

Työkalut